Tilmelding

Sådan tilmelder du dig

Alle kan tilmelde sig til kurser i Them Aftenskole, du behøver hverken at være fyldt 18 år eller at bo i området.

Tilmelding kan foregå på følgende måder :

Ved online tilmelding på denne hjemmeside  (den hurtigste måde) :
Klik på kurser og foredrag  i menuen til venstre og derefter på det ønskede hold.
Her finder du en knap; "Tilmeld".
(N.B. Them Aftenskoles kurser og foredrag er administreret af Gjern Aftenskole. Adressen, konto osv er derfor det samme for begge skole.)

Du kan ellers tilmelde dig ....

ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til skolelederen:

Inger Drengsgaard,
Ebbesensvej 18,
8641 Sorring.
tlf. 27 51 81 71

Du skal altid oplyse kursustitel og nummer, navn, adresse og fødselsdagsdata.
Hvis du bor uden for Silkeborg kommune, opgiv hele CPR. nr.

Pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Silkeborg Kommune får rabat.

Bemærk at valget af pensionist/efterlønspris fungerer som tro og love erklæring, hvor du garanterer at du er pensionist eller efterlønsmodtager.

Aflysning af et kursus
Bliver kurset ikke til noget bliver du informeret herom.
Hører du ikke noget skal du møde op som annonceret i programmet.

Afmelding
Ved afmelding mere end 14 dage før kursusstart, blev kursusgebyr tilbagebetalt minus 50 kr. administrationsgebyr.  Ved afmelding mindre end 14 dage før kursusstart kan gebyret ikke tilbagebetales.
dof